Ιεράπετρα 22.5.2015          

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χορήγηση φορολογικής ενημερότητας  μέσω ΚΕΠ

Από  το ΚΕΠ του Δήμου Ιεράπετρας γνωστοποιείται ότι τη μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής είναι πλέον  δυνατή η χορήγηση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας στους ενδιαφερομένους πολίτες  από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ( ΚΕΠ).

Ο άμεσα ενδιαφερόμενος ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο τρίτο πρόσωπο, μπορεί να προσέρχεται στο ΚΕΠ επιδεικνύοντας

-έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο),

-εκκαθαριστικό σημείωμα των τελευταίων 5 ετών, ή άλλο έγγραφο αποδεικτικό της άμεσης συσχέτισης του ΑΦΜ  και του άμεσα ενδιαφερόμενου

προκειμένου, μετά την υποβολή αίτησης και  εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει εκκρεμότητες με την εφορία, να μπορεί να λάβει το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από το ΚΕΠ.