dimos-photomark-only-logo
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ταχ.Δ/νση : Πλ.Κανουπάκη
Ταχ.κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Tηλέφωνο: 28423-40300
FAX: 28420-23999
e-mail: press@ierapetra.gov.gr

Ιεράπετρα 31.10.2014

Α     Ν      Α      Κ      Ο     Ι     Ν     Ω     Σ     Η

Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του N. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014, παρέχεται η δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης του συνόλου των βεβαιωμένων οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 30 Οκτωβρίου 2014, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες που τις επιβαρύνουν.

Συγκεκριμένα:

Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Δήμους δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:

Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009.

Β) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσε­ρις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.

γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προ­σαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προ­σαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων

ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκα­τό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

 Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμι­ση υποβάλλεται στο Δήμο ή στα Γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού, το αργότερο μέχρι την 30-11-2014. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετά­ζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία αποφαίνεται μετά από σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Καλούνται οι οφειλέτες να φροντίσουν για την υπαγωγή-  τους στην παραπάνω ευνοϊκή ρύθμιση, η οποία τους απαλλάσσει από σημαντικό μέρος των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και προστίμων. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος είναι υποχρεωμένος και θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να προχωρήσει σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης προβλεπόμενα από τη νομοθεσία. 

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα του Δήμου  28423 – 40333 & 40311, καθώς  και στη Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού στα τηλέφωνα 28433 – 40921 έως και  40923. Γραφείο Τύπου

 Μ.Ε.Δ.

Ο Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Φραγκούλης

 

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr