Ιεράπετρα 25.11.2016

 Δελτίο Τύπου

Ξεκινά το Πρόγραμμα Ομάδων Νοητικής Ενδυνάμωσης στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιεράπετρας

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης υποστηρικτικών δραστηριοτήτων στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιεράπετρας μετά και την πρόσληψη ψυχολόγου, ξεκινά την τρέχουσα περίοδο το Πρόγραμμα  Ομάδων Νοητικής Ενδυνάμωσης για τα μέλη του ΚΑΠΗ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Με στόχο τη διατήρηση και την ενίσχυση της μνήμης, καθώς και άλλων ανώτερων νοητικών λειτουργιών, και στο πλαίσιο της πρόληψης διαταραχών μνήμης και της καταπολέμησης της απάθειας, της απόσυρσης και της κατάθλιψης  μέσω της συμμετοχής στην ομάδα και της αλληλεπίδρασης των μελών της, το νέο αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει ασκήσεις προσοχής, μνήμης, λόγου και κριτικής σκέψης, προσανατολισμού στο χώρο, τον χρόνο και την επικαιρότητα, εκμάθησης ή επανεκμάθησης δεξιοτήτων, καθώς και εκπαίδευσης στη χρήση εξωτερικών μνημονικών βοηθημάτων.

Απώτερος σκοπός είναι μέσα από την ανάπτυξη του προγράμματος και τη νοητική ενδυνάμωση οι συμμετέχοντες να βελτιώσουν ή και να σταθεροποιήσουν τη γνωστική τους κατάσταση, προκειμένου να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της καθημερινότητας και όπως δήλωσε η πρόεδρος της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α, κα. Χρύσα Χατζημαρκάκη η ανάπτυξη ενός τέτοιου προγράμματος στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιεράπετρας αποτελεί μια σημαντική καινοτόμα δράσης ουσιαστικής στήριξης που για πρώτη φορά παρέχουμε μέσα από τις υπηρεσίες της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α του Δήμου Ιεράπετρας για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που το έχουν ανάγκη.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη 8:00-13:00 στο χώρο του ΚΑΠΗ της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α του Δήμου Ιεράπετρας οδός Νικηφόρου 43 και τα ενδιαφερόμενα μέλη του ΚΑΠΗ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο χώρο του ΚΑΠΗ.

Γραφείο Τύπου

Δήμου Ιεράπετρας