Ιεράπετρα 30.8.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ρυθμίσεις Οφειλών στον Δήμο Ιεράπετρας

Από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Τεύχος Α΄ 107/31.07.2017), οφειλέτες των ΟΤΑ α΄ βαθμού μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως τις 30/09/2017, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη.

Οι ρυθμίσεις γίνονται κατά ποσοστό απαλλαγής από 100% έως 50% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεχθούν.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο έως τις 30/11/2017 στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στη δ/νση Δημοκρατίας 31, κτίριο Μελίνα Μερκούρη (ισόγειο), καθώς και στο Γραφείο της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ιεράπετρας στα  τηλέφωνα: 28423-40350, -40352 & -40354, καθώς επίσης στο τηλέφωνο 28433-40922 της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού. Σημειώνεται ότι σχετική ανακοίνωση με όλες τις λεπτομέρειες είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιεράπετρας ierapetra.gov.gr.

Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος

Χρυσούλα Χατζημαρκάκη