Ιεράπετρα 27.1.2017

Δελτίο Τύπου

77 θέσεις στον Δήμο Ιεράπετρας μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Εβδομήντα επτά θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων σε υπηρεσίες του δήμου,  νομικά πρόσωπα και σχολικές μονάδες αναμένεται να καλυφθούν στον Δήμο Ιεράπετρας για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικά οι ειδικότητες στον Δήμο Ιεράπετρας για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις μέσω του ΟΑΕΔ είναι:

ΚΛΑΔΟΣ                      ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                               ΘΕΣΗ

ΥΕ                     ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ                               1

ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ           4

ΥΕ         ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ            12

ΥΕ               ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                    14

ΥΕ                            ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                        1

ΔΕ                    ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ                              5

ΔΕ                                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                             5

ΔΕ                           ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ                                   1

ΔΕ                                 ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ                                               1

ΔΕ                                   ΜΑΓΕΙΡΩΝ                                                1

ΔΕ                               ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                           1

ΔΕ                       ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ                                   2

ΔΕ                             ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                             2

ΤΕ                ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ                     1

ΤΕ                               ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                                 1

ΤΕ                               ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ                                      1

ΤΕ                                   ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ                                               2

ΤΕ                              ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ                                       1

ΠΕ                          ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ                                      1

ΠΕ                      ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                1

ΠΕ                                 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                              2

ΠΕ                               ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ                                          1

ΠΕ                             ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                           1

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                          62

 

ΔΕ              ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ                            13

ΔΕ                        ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ                                           2

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                         15

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                         77

Όπως αναφέρεται σε σχετικό Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκίνησε την Τρίτη 24/01/2017 και ώρα 10η πρωινή μέχρι και την Παρασκευή 03/02/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται – αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο – στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι και μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού www.oaed.gr.

Γραφείο Τύπου

Δήμου Ιεράπετρας