ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Ιεράπετρας και η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργασία» διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Αποτελέσματα υλοποίησης του Έργου: «Δίκτυο Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Συνεργασίας για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Ιεράπετρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και ώρα 19:00 έως 21:30 (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου).

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο της Δράσης: «Δημοσιότητα – Ευαισθητοποίηση» του Έργου: «Δίκτυο Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Συνεργασίας για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού» που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργασία»

Στόχος της ημερίδας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων υλοποίησης του Έργου καθώς και καλές πρακτικές δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων.

Σας στέλνομε τη σχετική πρόσκληση και το πρόγραμμα της ημερίδας και σας παρακαλούμε για τη δημοσιοποίηση της.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας              Ο Πρόεδρος της Α.Σ «Συνεργασίας»

Θεοδόσιος Καλαντζάκης               Δημήτρης Κουνενάκης