ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                       

ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                   

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»                                                                                  

Ταχ.Δ/νση:  Δημοκρατίας 6                                             

Τ.Κ  72200                                                                                    

Τηλ.: 28423 40393 –  40417

e-mail: dltier@0448.syzefxis.gov.gr

 

Ιεράπετρα, 04/05/2022

Αρ. πρωτ.: 168

 

ΠΡΟΣ: κ.κ.         

Χατζημαρκάκη Χρύσα

Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία

Ματζαράκη Νικόλαο

Γεωργαλάκη Εμμανουήλ

Παπαδάκη Ιωάννη

Ψιμουλάκη Μιχαήλ

 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.»

 

Σας προσκαλούμε, σε τακτική ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις  9 Μαΐου 2022,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 με θέματα:

  1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιεράπετρας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας για την υλοποίηση του έργου «Νέος φάρος Ιεράπετρας»
  2. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιεράπετρας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας για την υλοποίηση του Έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
  3. Επανακαθορισμός τιμής ανά ανά kwh καταναλισκόμενου ρεύματος, για την λειτουργία των pillars

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ασπραδάκης     

 

Εσωτ. διανομή:

  1.      Γραφείο κ. Δημάρχου
  2. Γραφείο Τύπου
  3.    Γραφείο Προγραμματισμού