ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ιεράπετρα, 06/10/2020 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                       Αρ. πρωτ.:  514

ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                   

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

                                                                                                                                               

ΠΡΟΣ: κ.κ.         

Χατζημαρκάκη Χρύσα

Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία

Ματζαράκη Νικόλαο

Γεωργαλάκη Εμμανουήλ

Παπαδάκη Ιωάννη

Ψιμουλάκη Μιχαήλ

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ »

ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Σας προσκαλούμε σε  τακτική συνεδρίαση, στις 12 Οκτωβρίου 2020,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30  στην αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» με θέματα:

  1. Τροποποίηση της με αρ. 15/2020 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: «Καθορισμός προδιαγραφών και όρων διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου που θα στεγάσει το Δ.Λ.Τ.Ι.»
  2. Τροποποίηση προϋπολογισμού

Εσωτ. διανομή:

  1. Γραφείο κ. Δημάρχου                                                                Ο Πρόεδρος
  2. Γραφείο Τύπου
  3. Γραφείο Προγραμματισμού                                                  Γεώργιος Ασπραδάκης