ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Του ΝΠΔΔ «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας» (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας) στη Μουσική Σχολή(Aρ. Άδ.4888/332/17-2-1986 Απόφαση  Υπουργείου Πολιτισμού  για  την  ίδρυση  της  Μουσικής  Σχολής), στη  στελέχωση  Μουσικών  Σχημάτων (Φιλαρμονική, Ορχήστρα, Χορωδίες κλπ.), στο Εικαστικό Εργαστήρι και στα  τμήματα  σκακιού  και  παραδοσιακών  χορών κλπ.  με την διαδικασία του Π.Δ. 524/17.6.1980,  για την πρόσληψη δεκαoχτώ (18) μουσικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθίου, για χρονικό διάστημα 9 μηνών. Eπίσης για  την  πρόσληψη  τεσσάρων(4) εικαστικών, ενός (1) δασκάλου σκακιού και  δύο  (2) δασκάλων  παραδοσιακών  χορών , ενός (1) δασκάλου  ρομποτικής, ενός (1) δασκάλου μοντάζ- ψηφιακό  βίντεο- animation, δύο (2) δασκάλων  θεατρικής  αγωγής  και ενός (1) δασκάλου  μουσικής  τεχνολογίας  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου  επί  ωρομισθίου, για  χρονικό  διάστημα  8  μηνών.