Υποβολή αιτήσεως για εγγραφή, μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και στα ΚΔΑΠ της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α για τη νέα σχολική περίοδο (2013-2014) . H αίτηση και η συλλογή των στοιχείων των ωφελούμενων γυναικών θα ξεκινήσει από τις 25/07/2013 έως τις 2/08/2013

dimos-photomark-only-logoΝ.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
Κοινωνία-Πολιτισμός-Αλληλεγγύη
Ιεράπετρα 24/07/2013

 

Υποβολή αιτήσεως για  εγγραφή, μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και στα ΚΔΑΠ της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α για τη νέα σχολική περίοδο (2013-2014)

Η ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας, ως Φορέας υλοποίησης της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 2013-2014, μετά και την προ-ένταξη των δομών της στο πρόγραμμα για διάθεση συνολικά 264 δωρεάν θέσεων φροντίδας, δημιουργικής απασχόλησης σε βρέφη, νήπια και παιδιά ,σας ενημερώνει ότι η αίτηση και η συλλογή των στοιχείων των ωφελούμενων γυναικών από και προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης(Ε.Ε.Τ.Α.Α) θα ξεκινήσει από τις 25/07/2013 έως τις 2/08/2013. Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικά στην Ε.Ε.Τ.Α.Α (Γραφεία Αθηνών: Μυλλέρου 73-77 , Τ.Κ 10436 Αθήνα), βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 02/08/2013 .

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν οι γυναίκες, που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία, που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους, μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.

Στις γυναίκες ή στους άνδρες που θα επιλεγούν (ωφελούμενες/νοι) θα προσφέρονται θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας για τα τέκνα τους, από τις παρακάτω εγκεκριμένες Δομές της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α, σύμφωνα και με τον προσωρινό πίνακα επιλογής δομών της Ελληνική Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε):

  • Βρεφονηπιακός Σταθμός Κάτω Μεράς Δήμου Ιεράπετρας (έδρα: Κάτω Μερά, δυναμικότητας: 15 βρεφών – 8 μηνών έως 2.5 ετών- και 15(προ) νηπίων– από 2.5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση), με πλήρη σίτιση,
  • Βρεφονηπιακός Σταθμός Μακρύ Γιαλού Δήμου Ιεράπετρας (έδρα: Μακρύ Γιαλός, δυναμικότητας:12 βρεφών– 8 μηνών έως 2.5 ετών-  και 30 (προ) νηπίων– από 2.5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση-), με πλήρη σίτιση.
  • Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας Κεντριού Δήμου Ιεράπετρας ( δυναμικότητας: 25 βρεφών– 8 μηνών έως 2.5 ετών- και 32 (προ)νηπίων -από 2.5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και 5 (προ) νηπίων με αναπηρία από 2.5 ετών  έως 6.5 ετών), με πλήρη σίτιση.
  • Βρεφονηπιακός Σταθμός Ιεράπετρας (περιοχή: Αγία Φωτεινή) με διάθεση θέσεων 30 Νηπίων (δυναμικότητας σταθμού 50 νηπίων) από 2.5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, με πλήρη σίτιση.
  • Παιδικός Σταθμός Ιεράπετρας» (περιοχή: Αγία Φωτεινή) με διάθεση θέσεων 30  Νηπίων (δυναμικότητας 75 νηπίων) από 2.5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, με πλήρη σίτιση.
  • Παιδικός Σταθμός Γρα Λυγιάς με διάθεση θέσεων 20 Νηπίων (δυναμικότητας σταθμού 50 νηπίων από 2.5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση), με πλήρη σίτιση.
  • Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Τ.Κ  Ανατολής-Κ.Δ.Α.Π Τ.Κ Ανατολής, (δυναμικότητας 25 παιδιών από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα),
  • Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Ιεράπετρας-Κ.Δ.Α.Π Ιεράπετρας (δυναμικότητας 25 παιδιών από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα),

Στην «Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωσή» τους, οι ενδιαφερόμενες έχουν δικαίωμα δήλωσης έως και τεσσάρων (4) εναλλακτικών επιλογών Σταθμών, με σειρά προτεραιότητας, για εγγραφή του τέκνου τους σε Δομές της προτίμησής τους και έως δύο (2) εναλλακτικές επιλογές ΚΔΑΠ / ΚΔΑΠ – ΜΕΑ σε επίπεδο πόλης. Η διάθεση των θέσεων στις ωφελούμενες θα γίνει μέσω «Εντολών Τοποθέτησης» από την E.E.T.A.A. Α.Ε

Για περισσότερες πληροφορίες κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να επισκέπτεται την ηλεκτρονική σελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε (http://www.eetaa1.gr/index1.html (Ενότητα :ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΚΔΑΠ) καθώς και για διευκρινήσεις στα τηλέφωνα 2131320600, 2105214600 ή να απευθύνεται στα Γραφεία της ΚΟΙΝΩ. ΠΟΛΙΤΙ. Α. Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 31, (Πολύκεντρο “Μελίνα Μερκούρη” 2ος όροφος ) τηλ. επικοινωνίας: 2842340326. 

Για  όλο το διάστημα των αιτήσεων στην ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α θα λειτουργήσει Γραφείο Υποστήριξης αιτήσεων ενδιαφερόμενων για το πρόγραμμα.

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 08:00 – 14:00. Τηλέφωνο Γραφείου: 28420 24902. 

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

Πληροφορίες ανάρτησης

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δημοκρατίας 31 (Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη - 2ος όροφος) - Ταχ.Κώδικας: 72200
Τηλέφωνο: 28423-40326 & 7- fax 28420 25922 - koinopolitia@ierapetra.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr