espa-kifi
dimos-photomark-only-logo
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Κοινωνία-Πολιτισμός-Αλληλεγγύη
Ιεράπετρα 26.05.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

To ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

στο πλαίσιο της πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013), με Δικαιούχο την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) Α.Ε, και έχοντας διασφαλίσει την υποστήριξη του Δήμου Ιεράπετρας και τη συνεργασία τοπικών φορέων,

προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους (έμμεσα ωφελούμενους-φροντιστές) που επιθυμούν

να εγγραφούν στο πρόγραμμα να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για κάλυψη των κενών θέσεων που έχουν προκύψει.

Οι κενές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν είναι σύνολο επτά (7), δύο(2) για τακτικά μέλη και πέντε(5) για αναπληρωματικά.

Δικαιούχοι:

Δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα: Ηλικιωμένοι (άνδρες και γυναίκες), μη δυνάμενοι να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, προβλήματα μνήμης όπως άνοια κ.τ.λ) και κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας.

Σημειώνεται ότι οι ωφελούμενοι του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ιεράπετρας (άμεσα και έμμεσα) δε λαμβάνουν και δεν προτίθενται να λάβουν υπηρεσίες από άλλη δομή ή πρόγραμμα.

Στόχος της δομής είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων(φροντιστών) στην εργασία μέσω της υποστήριξής τους, με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (άμεσα ωφελούμενος). Η πράξη αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, στην παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, στην αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

Οι υπηρεσίες παρέχονται στο χώρο του Κ.Η.Φ.Η. από ειδικευμένο προσωπικό ιατρό,  νοσηλευτής, κοινωνικός φροντιστής, βοηθητικό προσωπικό, το οποίο αναπτύσσει συνεργασία με τοπικούς συμβουλευτικούς φορείς και φορείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Η ημερήσια φιλοξενία στο Κ.Η.Φ.Η. είναι δωρεάν προς τους ωφελούμενους της δομής. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν την οργανωμένη και εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική και νοσηλευτική φροντίδα με έμφαση στα προβλήματα μνήμης και με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες του ηλικιωμένου ατόμου και της οικογένειας του ή των φροντιστών του. Στο Κέντρο επίσης παρασκευάζεται πρόχειρο γεύμα, φυλάσσονται μερίδες γεύματος και παρέχεται κατάλληλη διατροφική σίτιση σε συνεργασία με τους φροντιστές και ειδικούς.   

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 26 Μαΐου έως και την Πέμπτη 29 Μαΐου  2014, στο χώρο του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ιεράπετρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 π.μ. έως 3:30μ.μ.). Σε κάθε περίπτωση το προσωπικό της δομής είναι διαθέσιμο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης.

Η Αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από τον έμμεσα ωφελούμενο-φροντιστή του ηλικιωμένου και  χορηγείται από το Κ.Η.Φ.Η και την ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Κ.Η.Φ.Η. (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων)
Διεύθυνση: Πλουμίδου 47, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 28420 89926 και 28423 40326(Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ)
Email: koinopolitia@ierapetra.gr- fax:28420 25922

η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σlathourakis-ioannis
Ιωάννη Λαθουράκης

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

Πληροφορίες ανάρτησης

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δημοκρατίας 31 (Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη - 2ος όροφος) - Ταχ.Κώδικας: 72200
Τηλέφωνο: 28423-40326 & 7- fax 28420 25922 - koinopolitia@ierapetra.gov.gr
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr