Προσκλήσεις συνεδριάσεων του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας