ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                        
Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
(Κοινωνία – Πολιτισμός- Αλληλεγγύη Ιεράπετρας )
Κτίριο «Μελίνα Μερκούρη», 2ος όροφος
Δ/νση: Δημοκρατίας 31 , Ιεράπετρα
Τ.Κ.   72200
Τηλ: 2842340380
Φαξ: 2842025922

Ιεράπετρα   : 05/ 02/ 2016
Αριθμ. πρωτ. : 237

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  2η 2016   

Προς τους κ.κ.:

 1. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ (αντιπρόεδρος)
 2. Ασπραδάκης Γεώργιος
 3. Καρανδεινού Ελεάννα
 4. Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος
 5. Λαθουράκης Ιωάννης
 6. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
 7. Νταραράς Ηλίας
 8. Παπαδάκης Μιχαήλ
 9. Κόλλια-Αντωνάκη Δέσποινα
 10. Σιμόπουλος Πανταζής
 11. Ρουμελιωτάκη-Σκυβάλου Μαρία
 12. Σουραβλής Χριστόφορος
 13. Χασάπη Κυριακή
 14. Τσουράκη Ελπινίκη (εκπρ. εργαζ. του Ν.Π.Δ.Δ.)

Σας προσκαλούμε στις  09/02/2016, ημέρα Tρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. σε  τακτική  συνεδρίαση, στα Γραφεία του ΝΠΔΔ  «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, για να συζητήσουμε τα  παρακάτω  θέματα:

 1. Αποκριάτικες εκδηλώσεις 2016 και ορισμός επιτροπής
 2. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού για το έτος 2016
 3. Απαλλαγή από δίδακτρα της Μουσικής Σχολής
 4. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016
 5. ψήφιση πιστώσεων  της 1ης Αναμόρφωσης

H Πρόεδρος του Δ.Σ

Χρυσούλα (Χρύσα) Χατζημαρκάκη