ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

( Κοινωνία – Πολιτισμός – Αλληλεγγύη Ιεράπετρας )
Κτήριο «Μελίνα Μερκούρη», 2ος όροφος
Δ/νση: Δημοκρατίας 31 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Τ.Κ. 72200
Τηλ: 2842340380
Φαξ: 2842025922

Ιεράπετρα: 11.11.2015
Αριθμ. πρωτ. : 2595

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19η 2015  

Προς τους κ.κ.:Γεωργαλάκης Εμμανουήλ (αντιπρόεδρος)

 1. Ασπραδάκης Γεώργιος
 2. Καρανδεινού Ελεάννα
 3. Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος
 4. Λαθουράκης Ιωάννης
 5. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
 6. Νταραράς Ηλίας
 7. Παπαδάκης Μιχαήλ
 8. Κόλλια-Αντωνάκη Δέσποινα
 9. Σιμόπουλος Πανταζής
 10. Ρουμελιωτάκη-Σκυβάλου Μαρία
 11. Σουραβλής Χριστόφορος
 12. Χασάπη Κυριακή
 13.     Τσουράκη Ελπινίκη (εκπρ. εργαζ. του Ν.Π.Δ.Δ.)

Σας προσκαλούμε στις 16/11/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 σε τακτική συνεδρίαση, στα Γραφεία του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.» ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση Επιχειρησιακού προγράμματος 2014-2015 έως 2019 του Δήμου μας (αφορά την ΚΟΙΝΩΠΟΛΙΤΙΑ )
 2. Συμμετοχή της «ΚΟΙΝΩΠΟΛΙΤΙΑ» σε συνέδριο Πολιτισμού
 3. Εγγραφή νηπίων/βρεφών στους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ της «ΚΟΙΝΩΠΟΛΙΤΙΑ» Ιεράπετρας.
 4. Διαγραφές νηπίων/Βρεφών από τους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ της «ΚΟΙΝΩΠΟΛΙΤΙΑ» Ιεράπετρας.

H Πρόεδρος του Δ.Σ

Χρυσούλα (Χρύσα) Χατζημαρκάκη