ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Ιεράπετρα    : 22/7/2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                    Αριθμ. πρωτ. : 1783

Ν.Π.Δ.Δ  ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α

( Κοινωνία- Πολιτισμός- Αλληλεγγύη  Ιεράπετρας )

Κτήριο  «Μελίνα  Μερκούρη», 2ος  όροφος

Δ/νση: Δημοκρατίας  31  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Τ.Κ.   72200

Τηλ: 2842340326-27

Φαξ: 2842025922

 

                                                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  11η    2015   

Προς τους κ.κ.:

 

 1. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ (αντιπρόεδρος)
 2. Ασπραδάκης Γεώργιος
 3. Καρανδεινού Ελεάννα
 4. Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος
 5. Λαθουράκης Ιωάννης
 6. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
 7. Νταραράς Ηλίας
 8. Παπαδάκης Μιχαήλ
 9. Κόλλια-Αντωνάκη Δέσποινα
 10. Σιμόπουλος Πανταζής
 11. Ρουμελιωτάκη-Σκυβάλου Μαρία
 12. Σουραβλής Χριστόφορος
 13. Χασάπη Κυριακή
 14. Τσουράκη Ελπινίκη (εκπρ. εργαζ. του Ν.Π.Δ.Δ.)

Κοινοποίηση: κ. Δήμαρχο Ιεράπετρας

Σας προσκαλούμε στις  27/7/2015, ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00  σε τακτική συνεδρίαση, στα Γραφεία του ΝΠΔΔ  ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. για να συζητήσουμε τα  παρακάτω  θέματα:

 

 1.  Οικονομικός Απολογισμός έτους 2014  (1/1/2014 έως 31/12/2014 )

H Πρόεδρος του Δ.Σ

 

Χρυσούλα (Χρύσα) Χατζημαρκάκη