ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ  ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

( Κοινωνία- Πολιτισμός- Αλληλεγγύη  Ιεράπετρας )
Κτήριο  «Μελίνα  Μερκούρη», 2ος  όροφος
Δ/νση: Δημοκρατίας  31  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Τ.Κ.   72200
Τηλ: 2842340380
Φαξ: 2842025922

Ιεράπετρα    : 26/8/2015
Αριθμ. πρωτ. : 2090

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13η 2015 (ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Προς τους κ.κ.:

 1. Γεωργαλάκης Εμμανουήλ (αντιπρόεδρος)
 2. Ασπραδάκης Γεώργιος
 3. Καρανδεινού Ελεάννα
 4. Κουγιουμουτζάκης Γεώργιος
 5. Λαθουράκης Ιωάννης
 6. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
 7. Νταραράς Ηλίας
 8. Παπαδάκης Μιχαήλ
 9. Περαντώνη Ειρήνη
 10. Σιμόπουλος Πανταζής
 11. Σκυβάλου Μαρία
 12. Σουραβλής Χριστόφορος
 13. Χασάπη Κυριακή
 14. Τσουράκη Ελπινίκη (εκπρ. εργαζ. του Ν.Π.Δ.Δ.)

Κοινοποίηση: κ. Δήμαρχο Ιεράπετρας

Σας προσκαλούμε στις  27/8/2015, ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00  σε  έκτακτη συνεδρίαση, στα Γραφεία του ΝΠΔΔ  ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. για να συζητήσουμε το  παρακάτω  θέμα:

1) Έγκριση ανανέωσης- παράτασης των συμβάσεων του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

H Πρόεδρος του Δ.Σ

Χρυσούλα (Χρύσα) Χατζημαρκάκη