ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31  Τ.Κ  72200
Τηλ.: 2842340329
Πληροφορίες: Στέλλα Μαράκη
e-mail: dltier@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα 04-12-2017
Αρ. πρωτ. 753
ΠΡΟΣ: κ.κ.
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Νταραρά Ηλία
Παπαδάκη Ιωάννη
Χανιωτάκη Νικόλαο
Σκυβάλου – Ρουμελιωτάκη Μαρία

ΘΕΜΑΠρόσκληση για ενημέρωση

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Λιμενικό Ταμείο Δήμου Ιεράπετρας», στις 08 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στην νέα αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα “Μελίνα Μερκούρη” στον 1ο όροφο,  με  θέμα:

1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ έτους 2018 για τη συμμόρφωση με τη γνώμη του παρατηρητηρίου.

Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Αντώνιος Πετράς