ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31  Τ.Κ  72200
Τηλ.: 2842340329
Πληροφορίες: Χρυσάνθη Ράντου
e-mail: dltier@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα 9-06-2017
Αρ. πρωτ. 351

ΠΡΟΣ: κ.κ.
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Νταραρά Ηλία
Παπαδάκη Ιωάννη
Χανιωτάκη Νικόλαο
Σκυβάλου – Ρουμελιωτάκη Μαρία

ΘΕΜΑΠρόσκληση για ενημέρωση

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Λιμενικό Ταμείο Δήμου Ιεράπετρας», στις 15 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. στην νέα αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα “Μελίνα Μερκούρη” στον 1ο όροφο,  με  θέματα:

  1. Έγκριση πρωτοκόλλου παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας για την καθαριότητα των λιμενικών εγκαταστάσεων Ιεράπετρας.
  2. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017.
  3. Ψήφιση  διάθεση πιστώσεων έτους  2017.
  4. Τροποποίηση της απόφασης με αριθ.18/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας.

Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Αντώνιος Πετράς