ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31  Τ.Κ  72200
Τηλ.: 2842340393
Πληροφορίες: Μαρία Πετράκη
e-mail: dltier@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα 1-11-2018
Αρ. πρωτ. 437
ΠΡΟΣ: κ.κ.
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Νταραρά Ηλία
Παπαδάκη Ιωάννη
Χανιωτάκη Νικόλαο
Σκυβάλου – Ρουμελιωτάκη Μαρία

ΘΕΜΑΠρόσκληση σε Δ.Σ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Λιμενικό Ταμείο Δήμου Ιεράπετρας», στις 5 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στην νέα αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα “Μελίνα Μερκούρη” στον 1ο όροφο,  με θέματα:

  1. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2018.
  2. Πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών.
  3. Ονοματοδοσία στην Πλατεία εντός Χερσαίας Ζώνης Προβλήτα.

Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Αντώνιος Πετράς