ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31  Τ.Κ  72200
Τηλ.: 2842340366
Πληροφορίες: Χρυσάνθη Ράντου
e-mail: dltier@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα 05-02-2016
Αρ. πρωτ. 38

ΠΡΟΣ: κ.κ.
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Νταραρά Ηλία
Παπαδάκη Ιωάννη
Χανιωτάκη Νικόλαο
Σκυβάλου – Ρουμελιωτάκη Μαρία

ΘΕΜΑΠρόσκληση για ενημέρωση

Σας προσκαλούμε σε  συνεδρίαση,  στις 10 Φεβρουαρίου  2016  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:30 στην νέα αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα “Μελίνα Μερκούρη” στον 1ο όροφο, με  θέματα:

1ο  θέμα: 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 .

2ο θέμα: ψήφιση πιστώσεων της πρώτης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Πετράς