ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Ταχ.Δ/νση: Πλ. Κανουπάκη 01 Τ.Κ 72200
Τηλ.: 2842340366
Πληροφορίες: Εμμ. Χριστάκης
e-mail: dltier@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα 16-12-2015
Αρ. πρωτ. 329

ΠΡΟΣ: κ.κ.
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Νταραρά Ηλία
Παπαδάκη Ιωάννη
Χανιωτάκη Νικόλαο
Σκυβάλου – Ρουμελιωτάκη Μαρία

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για ενημέρωση

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, στις 21 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στην νέα αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα “Μελίνα Μερκούρη” στον 1ο όροφο,  με θέματα:

  1. Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης για την υποβληθείσα ένσταση για τον διαγωνισμό της προμήθειας των Πίλαρς.
  2. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015
  3. Έγκριση απολογισμού έτους 2013
  4. Έγκριση απολογισμού έτους 2014
  5. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για τη “Σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής παραλιακή πλατεία Δημαρχείου Ιεράπετρας.
  6. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για τη “Σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ, της περιοχής Λιμάνι Ιεράπετρας”.

Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Πετράς