ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
Ταχ.Δ/νση: Πλ. Κανουπάκη 01
Τ.Κ 72200
Τηλ.: 2842340366

Αρ. πρωτ. 185
Ιεράπετρα 11-09-2015

Πληροφορίες: Εμμ. Χριστάκης

e-mail: dltier@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: κ.κ.
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Μπαλοθιάρη Κων/νο
Νταραρά Ηλία
Παπαδάκη Ιωάννη
Προϊστάκη Γεώργιο
Σκυβάλου – Ρουμελιωτάκη Μαρία

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για ενημέρωση

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, στις 18 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 στη μικρή αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημαρχείο (δίπλα στο Γραφείο του κ. Δημάρχου) με θέμα.

  1. Έγκριση Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης

Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Πετράς