ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ιεράπετρα       17-07-2015 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                      Αρ. πρωτ.       152

ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»                                                                                     

Ταχ.Δ/νση: Πλ. Κανουπάκη 01                                             

Τ.Κ  72200                                                                                    

Τηλ.: 2842340324

Πληροφορίες: Εμμ. Χριστάκης

e-mail: dltier@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: κ.κ.      

Λουτσέτη Εμμανουήλ

Μπαλοθιάρη Κων/νο

Νταραρά Ηλία

Παπαδάκη Ιωάννη

Προϊστάκη Γεώργιο

Σκυβάλου – Ρουμελιωτάκη Μαρία

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε σε  συνεδρίαση στις  24 Ιουλίου  2015 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 13.30 στη μικρή αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημαρχείο (δίπλα στο   Γραφείο του κ. Δημάρχου)   με  θέματα:

  1. Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης για την προμήθεια Πίλαρς.
  2. Παρουσίαση σχεδίων Φάρου.

Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Πετράς

 

Εσωτ. διανομή:   1.  Γραφείο κ. Δημάρχου

  1. Γραφείο Τύπου