ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ιεράπετρα, 26/10/2017
Αριθμ. πρωτοκόλλου: 12370

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7/2017

Προς μέλη του Δ.Σ.

Σας  προσκαλούμε  σε  συνεδρίαση  των μελών του Ν. Π. Δ. Δ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00, στην νέα αίθουσα συνεδριάσεων των Επιτροπών του Δήμου Ιεράπετρας (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου Μελίνα Μερκούρη), επί της οδού Δημοκρατίας 31 (1ος όροφος), με θέμα:

  1. Έγκριση πληρωμής τιμολογίου γα τις καλοκαιρινές εθελοντικές δράσεις.
  2. Προγραμματισμός δράσεων στο δάσος του Απηγανιά.
  3. Προγραμματισμός δράσεων του Ν.ΠΔ.Δ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Δήμου Ιεράπετρας.
  4. Αρχιτεκτονική διαμόρφωση χώρου Μινωικής Ελιάς Καβουσίου.

Ο Πρόεδρος  του Ν. Π. Δ. Δ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Δήμου Ιεράπετρας

Σπυριδάκης Μιχαήλ