ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ιεράπετρα, 29/03/2016
Αριθμ. πρωτοκόλλου: 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3/2016

Προς μέλη του Δ.Σ.

Σας  προσκαλούμε τη Δευτέρα 04 Απριλίου 2016 και ώρα 19:00 μ.μ., στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων των Επιτροπών του Δήμου Ιεράπετρας  (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου Μελίνα Μερκούρη ), επί της οδού Δημοκρατίας 31 ( 1ος όροφος ), με θέματα:

  1. Έγκριση Δαπάνης για το πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες (έτος 2016)
  2. Θέση Ν. Π. Δ. Δ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» για την αξιοποίηση της Νήσου Χρυσής
  3. Πρόταση για συνεργασία του Ν. Π. Δ. Δ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» με φορείς του Δήμου Ιεράπετρας.

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ

Σπυριδάκης Μιχαήλ