Προς τους κ.κ. Συμβούλους:
1. Ασπραδάκη Γεώργιο
2. Μπαλοθιάρη Κων/νο
3. Προϊστάκη Γεώργιο
4. Γερακιανάκη Εμμανουήλ
5. Γεωργαλάκη Εμμανουήλ
6. Γενειατάκη Γεώργιο
7. Τζανάκη Στέφανο
8. Δασκαλάκη Παύλο

Ιεράπετρα, 20/01/2016
Αριθμ. πρωτοκόλλου: 02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2016

Σας  προσκαλούμε στις 25 Ιανουαρίου του έτους 2016 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, στην μικρή αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του κτιρίου Μελίνα Μερκούρη (Δημοκρατίας 31), για να συζητήσουμε το παρακάτω μοναδικό θέμα:

  1. Τροποποίηση της 6/2014 Απόφασης του Δ.Σ., που αφορά την Συγκρότηση ΔΣ σε σώμα και ορισμό εκπροσώπων
  2. Προτάσεις για την περιβαλλοντική αξιοποίηση της περιοχής Κάτω Μεράς
  3. Προγραμματισμός δράσεων και ενεργειών για το έτος 2016

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ

Σπυριδάκης Μιχαήλ