ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Ιεράπετρα, 17/6/2015 – – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αριθμ. πρωτοκόλλου  :           31

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07/2015

Προς τους κ.κ. Συμβούλους:

  1. Ασπραδάκη Γεώργιο5. Γεωργαλάκη Εμμανουήλ
  2. Μπαλοθιάρη Κων/νο6. Γενειατάκη Γεώργιο
  3. Προϊστάκη Γεώργιο7. Τζανάκη Στέφανο
  4. Μπαλοθιάρη Παναγιώτη8. Δασκαλάκη Παύλο

 

Σας προσκαλούμε στις 23 Ιουνίου του έτους 2015 , ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. σε ειδική συνεδρίαση, στην αίθουσα Μαρία Λιουδάκη του Δήμου Ιεράπετρας, για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
Ο Πρόεδρος του Δ. Σ

Σπυριδάκης Μιχαήλ