ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.: Σ. Δαγαλάκη

Ελισ. Προεστάκη

Τηλ.   :  28423-40365

28423-40366

 

Ιεράπετρα   09-01- 2017

Αριθμός πρωτ.: 180

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο

 

Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

 1.  Ασπραδάκη  Γεώργιο 14. Μαχαιρά Μιχαήλ
 2.  Βιαννιτάκη Μιχαήλ 15. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
 3.  Βλάσση Ελένη 16. Νταραρά Ηλία
 4.  Βρυγιωνάκη  Εμμανουήλ 17. Πανταζή   Αργύριο
 5.  Ζερβάκη  Εμμανουήλ 18. Παπαδοπετράκη  Ανδρέα
 6.  Κορνάρο  Χαράλαμπο 19. Πετρά  Αντώνιο
 7.  Κοτσιφάκη Μαρία 20. Προϊστάκη   Γεώργιο
 8.  Κουγιουμουτζάκη  Γεώργιο 21. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
 9.  Λιανάκη  Γεώργιο 22. Σουραβλή Χριστόφορο
10. Λουτσέτη  Εμμανουήλ 23. Σπυριδάκη  Μιχαήλ
11. Μαστοράκη  Γεώργιο 24. Φραγκούλη  Εμμανουήλ
12. Μαστοράκη   Πέτρο 25. Χανιωτάκη Νικόλαο
13. Μαχαιρά  Ιάκωβο 26. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

 

Γ. Προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Κοκολάκη- Περακάκη Ευπραξία, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Δ. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ.:

 

 1.  Αλεξάκη  Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Πιτροπάκη  Νικόλαο (Σχινοκαψάλων)
 2.  Γερακιανάκη Εμμανουήλ (Ανατολής) 12. Ραπάνη  Γεώργιο (Παχ. Άμμου)
 3.  Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ (Μουρνιών) 13. Ρεμεδιάκη  Ιωάννη (Καβουσίου)
 4.  Δασκαλάκη Ιωάννη (Γδοχίων) 14. Σακκαδάκη- Μπαχλιτζανάκη Μαρία  (Αγ. Ιωάννη)
 5.  Ζουμπουλάκη  Ιωάννη (Σταυροχωρίου) 15. Σκουλούδη  Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
 6.  Κουρμουλάκη  Εμμανουήλ (Ορεινού) 16. Σουργιαδάκη  Ιωάννη (Κ. Χωριού)
 7.  Λαμπράκη  Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου) 17. Στεφανάκη  Σταύρο (Αγ. Στεφάνου)
 8.  Μαστοράκη Εμμανουήλ (Μακρυλιάς) 18. Ταυλάκη  Γεώργιο (Μύθων)
 9.  Παντελάκη  Αλέξανδρο (Μύρτου) 19. Τσακιράκη  Γεώργιο (Μαλών)
10. Πετσαγγουράκη  Αιμίλιο (Χριστού) 20. Ψυλλινάκη- Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)

 

Σας προσκαλούμε, στις 13 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών στο Δήμο Ιεράπετρας, κατηγοριών Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Εισηγητής:  Χρυσ. Χατζημαρκάκη)
  2. Αποδοχή της με αρ.114.9/2016 απόφασης του Πράσινου Ταμείου και του σχεδίου της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» Άξονας Προτεραιότητας 4:Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
  3. Παράταση χρόνου συμβάσεως έτους 2016, για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου (Εισηγητής:  Χρυσ. Χατζημαρκάκη)
  4. Ένταξη στο πρόγραμμα δακοκτονίας για την τριετία 2017-2019 (Εισηγητής: Ανδρ. Παπαδοπετράκης)
  5. Τροποποίηση της με αρ. 207/2014 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής:  Πρόεδρος Δ.Σ.)
  6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη Δικτύων Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Καθαρισμού Λυμάτων Δήμου Μακρύ Γιαλού» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

Ιωάννης Τζιρβελάκης

Κοινοποίηση: