ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.:

Σ. Δαγαλάκη Τηλ. :  28423-40365
Ιεράπετρα 12-04-2019
Αριθμός πρωτ.: 5407                                                                                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο
Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

 1.  Αντωνάκη Γεώργιο14. Μαχαιρά  Ιάκωβο
 2.  Ασπραδάκη  Γεώργιο15. Μαχαιρά Μιχαήλ
 3.  Βιαννιτάκη Μιχαήλ16. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
 4.  Βλάσση Ελένη17. Πανταζή   Αργύριο
 5.  Βρυγιωνάκη  Εμμανουήλ18. Παπαδοπετράκη  Ανδρέα
 6.  Ζερβάκη  Εμμανουήλ19. Πετρά  Αντώνιο
7.  Κορνάρο Χαράλαμπο20. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
 8.  Κοτσιφάκη Μαρία21. Σουραβλή Χριστόφορο
 9.  Κουγιουμουτζάκη  Γεώργιο22. Σπυριδάκη  Μιχαήλ
10. Λιανάκη  Γεώργιο23. Τζιρβελάκη Ιωάννη
11. Λουτσέτη  Εμμανουήλ24. Φραγκούλη  Εμμανουήλ
12. Μαστοράκη  Γεώργιο25. Χανιωτάκη Νικόλαο
13. Μαστοράκη   Πέτρο26. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Γ. Προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Κοκολάκη – Περακάκη Ευπραξία, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δ. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ.:

1. Αλεξάκη Εμμανουήλ (Ρίζας)11. Πιτροπάκη Νικόλαο (Σχινοκαψάλων)
2. Γερακιανάκη Εμμανουήλ (Ανατολής)12. Ραπάνη Γεώργιο (Παχ. Άμμου)
3. Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ (Μουρνιών)13. Ρεμεδιάκη Ιωάννη (Καβουσίου)
4. Δασκαλάκη Ιωάννη (Γδοχίων)14. Σακκαδάκη- Μπαχλιτζανάκη Μαρία (Αγ. Ιωάννη)
5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου)15. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
6. Κουρμουλάκη   Εμμανουήλ (Ορεινού)16. Σουργιαδάκη Ιωάννη (Κ. Χωριού)
7. Λαμπράκη   Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου)17. Στεφανάκη Σταύρο (Αγ. Στεφάνου)
8. Μαστοράκη Εμμανουήλ (Μακρυλιάς)18. Ταυλάκη Γεώργιο (Μύθων)
9. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου)19. Τσακιράκη Γεώργιο (Μαλών)
10. Πετσαγγουράκη Αιμίλιο (Χριστού)20. Ψυλλινάκη- Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)

Σας προσκαλούμε, στις 17 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Ψήφισμα επί αιτήματος συνδημοτών μας κατά των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και της κατάργησης προστασίας της πρώτης κατοικίας (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 2. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δημοτικών αφοδευτηρίων» (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη)
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 4. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 5. Ανανέωση σύμβασης για την αγορά νερού από τον ΤΟΕΒ Σχινοκαψάλων, για την ενίσχυση των δικτύων άρδευσης της παραλιακής ζώνης της Τ.Κ. Σχινοκαψάλων (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 6. Ανανέωση σύμβασης με τον ΤΟΕΒ Κουτσουρά, για αγορά νερού άρδευσης της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού (Τ.Κ. Αγίου Στεφάνου)  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 7. Υποβολή πρότασης με τίτλο: «Προμήθειες εξοπλισμού για τη διαχείριση καταστροφών στον Δήμο Ιεράπετρας» για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π) «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη», «Δράση 5.b.3: Βελτίωση της ετοιμότητας των φορέων για τη διαχείριση καταστροφών», κωδ.πρόσκλησης :ΕΤΠΑ-42 (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη)
 8. Έγκριση εκθέσεων διαχείρισης εκκαθαριστών της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης Μακρύ Γιαλού για τις χρήσεις από 20-9-2011 έως και 19-9-2018 και Οριστικού Ισολογισμού Εκκαθάρισης (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη – Ορκωτός Ελεγκτής)
 9. Διόρθωση κεφαλαίου του Δήμου Ιεράπετρας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 74445/2010 (ΦΕΚ Β΄ 2029/2010) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 10. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιεράπετρας και του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων για το έργο «Εργασίες επισκευών των φθορών του παραχωρημένου κτηρίου (θέση Παραμυθάς Ιεράπετρας) στο Θ.Π. ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ από τον ΟΑΕΔ» (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 11. Έγκριση δαπανών (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 12. Απευθείας εκμίσθωση διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου στην Αθήνα, επί της οδού Β. Ουγκώ 6-8 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 13. Επιχορήγηση Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 14. Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) 2018-2019 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 15. Συμμετοχή του Δήμου Ιεράπετρας ως Φορέα απασχόλησης στην υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας αποφοίτων  ΕΠΑ.Λ-ΙΕΚ για το σχολικό έτος  2019-2020 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 16. Εκλογή υδρονομέων θερινής αρδευτικής περιόδου 2019 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 17. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 18. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου-λαϊκών αγορών (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 19. Γνωμοδότηση επί των προτάσεων ίδρυσης τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 20. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης έργων διαμόρφωσης της ακτής και της πρόσβασης στην παράκτια ζώνη, έμπροσθεν των εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας, ιδιοκτησίας ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ Α.Ε., στην παραλιακή περιοχή «Κάτεργο- Άγιοι Σαράντα» του Δήμου Ιεράπετρας Ν. Λασιθίου (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
 21. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αναβάθμισης ΕΕΛ Ιεράπετρας & επαναχρησιμοποίηση εκροής για άρδευση» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
 22. Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «Αναπλάσεις οικισμών Γδοχίων, Μουρνιών, Μύθων»  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
 23. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες αναπλάσεων» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
 1. Διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 2. Διαγραφή τελών άρδευσης (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 3. Έγκριση απολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)
 4. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στη Σκακιστική Ακαδημία Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 5. Έγκριση της με αρ.4/2019 απόφασης της Τ.Κ. Καβουσίου, που αφορά στην ονομασία της Αρχαίας Ελιάς Καβουσίου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 6. Ονοματοδοσία οδών (Εισηγητής: Εμμανουήλ Φραγκούλης)
 7. Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τις Μεταφορές (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
 8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικού στην είσοδο οικισμού Σταυροχωρίου» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων οικισμού Αγίου Στεφάνου» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.
Ασπραδάκης Γεώργιος