ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.: Σ. Δαγαλάκη

Ελισ. Προεστάκη

Τηλ.   :  28423-40365

28423-40367

 

 

Ιεράπετρα   26-11- 2018

Αριθμός πρωτ.: 13954

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο

 

Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

 1.  Αντωνάκη Γεώργιο14. Μαχαιρά  Ιάκωβο
 2.  Ασπραδάκη  Γεώργιο15. Μαχαιρά Μιχαήλ
 3.  Βιαννιτάκη Μιχαήλ16. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
 4.  Βλάσση Ελένη17. Πανταζή   Αργύριο
 5.  Βρυγιωνάκη  Εμμανουήλ18. Παπαδοπετράκη  Ανδρέα
 6.  Ζερβάκη  Εμμανουήλ19. Πετρά  Αντώνιο
 7.  Κορνάρο  Χαράλαμπο20. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
 8.  Κοτσιφάκη Μαρία21. Σουραβλή Χριστόφορο
 9.  Κουγιουμουτζάκη  Γεώργιο22. Σπυριδάκη  Μιχαήλ
10. Λιανάκη  Γεώργιο23. Τζιρβελάκη Ιωάννη
11. Λουτσέτη  Εμμανουήλ24. Φραγκούλη  Εμμανουήλ
12. Μαστοράκη  Γεώργιο25. Χανιωτάκη Νικόλαο
13. Μαστοράκη   Πέτρο26. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

 

Γ. Προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Κοκολάκη- Περακάκη Ευπραξία, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Δ. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ.:

 

 1.  Αλεξάκη  Εμμανουήλ (Ρίζας)11. Πιτροπάκη  Νικόλαο (Σχινοκαψάλων)
 2.  Γερακιανάκη Εμμανουήλ (Ανατολής)12. Ραπάνη  Γεώργιο (Παχ. Άμμου)
 3.  Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ (Μουρνιών)13. Ρεμεδιάκη  Ιωάννη (Καβουσίου)
 4.  Δασκαλάκη Ιωάννη (Γδοχίων)14. Σακκαδάκη- Μπαχλιτζανάκη Μαρία  (Αγ. Ιωάννη)
 5.  Ζουμπουλάκη  Ιωάννη (Σταυροχωρίου)15. Σκουλούδη  Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
 6.  Κουρμουλάκη  Εμμανουήλ (Ορεινού)16. Σουργιαδάκη  Ιωάννη (Κ. Χωριού)
 7.  Λαμπράκη  Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου)17. Στεφανάκη  Σταύρο (Αγ. Στεφάνου)
 8.  Μαστοράκη Εμμανουήλ (Μακρυλιάς)18. Ταυλάκη  Γεώργιο (Μύθων)
 9.  Παντελάκη  Αλέξανδρο (Μύρτου)19. Τσακιράκη  Γεώργιο (Μαλών)
10. Πετσαγγουράκη  Αιμίλιο (Χριστού)20. Ψυλλινάκη- Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)

 

Σας προσκαλούμε, στις 28 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ., σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

 

  1. Έγκριση του σχεδίου του Μνημονίου Συνεργασίας στην Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω ύπαρξης προθεσμίας υποβολής των προτάσεων μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ έως την 30/11/2018.

 

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

 

Ηλίας  Νταραράς