ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.:

Σ. Δαγαλάκη Τηλ. :  28423-40365
Ε. Προιστάκη Τηλ. : 28423-40366
Ιεράπετρα 12-07-2018
Αριθμός πρωτ.: 7644

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο
Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

1. Ασπραδάκη Γεώργιο14. Μαχαιρά Μιχαήλ
2. Βιαννιτάκη Μιχαήλ15. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
3. Βλάσση Ελένη16. Πανταζή Αργύριο
4. Βρυγιωνάκη  Εμμανουήλ17. Παπαδοπετράκη Ανδρέα
5. Ζερβάκη Εμμανουήλ18. Πετρά Αντώνιο
6. Κορνάρο Χαράλαμπο19. Προϊστάκη Γεώργιο
7. Κοτσιφάκη Μαρία20. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
8. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο21. Σουραβλή Χριστόφορο
9. Λιανάκη Γεώργιο22. Σπυριδάκη  Μιχαήλ
10. Λουτσέτη Εμμανουήλ23. Τζιρβελάκη Ιωάννη
11. Μαστοράκη Γεώργιο24. Φραγκούλη   Εμμανουήλ
12. Μαστοράκη   Πέτρο25. Χανιωτάκη Νικόλαο
13. Μαχαιρά Ιάκωβο26. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Γ. Προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Κοκολάκη – Περακάκη Ευπραξία, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δ. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ.:

1. Αλεξάκη Εμμανουήλ (Ρίζας)11. Πιτροπάκη Νικόλαο (Σχινοκαψάλων)
2. Γερακιανάκη Εμμανουήλ (Ανατολής)12. Ραπάνη Γεώργιο (Παχ. Άμμου)
3. Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ (Μουρνιών)13. Ρεμεδιάκη Ιωάννη (Καβουσίου)
4. Δασκαλάκη Ιωάννη (Γδοχίων)14. Σακκαδάκη- Μπαχλιτζανάκη Μαρία (Αγ. Ιωάννη)
5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου)15. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
6. Κουρμουλάκη   Εμμανουήλ (Ορεινού)16. Σουργιαδάκη Ιωάννη (Κ. Χωριού)
7. Λαμπράκη   Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου)17. Στεφανάκη Σταύρο (Αγ. Στεφάνου)
8. Μαστοράκη Εμμανουήλ (Μακρυλιάς)18. Ταυλάκη Γεώργιο (Μύθων)
9. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου)19. Τσακιράκη Γεώργιο (Μαλών)
10. Πετσαγγουράκη Αιμίλιο (Χριστού)20. Ψυλλινάκη- Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)

 

Σας προσκαλούμε, στις 16 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων από την Περιφέρεια Κρήτης και τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2018 για τα υποέργα: «Προμήθεια αρδευτικών εξαρτημάτων, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους γηπέδου ποδοσφαίρου» και «Προμήθεια φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου»  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 2. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων από την Περιφέρεια Κρήτης και τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2018 για τα υποέργα: «Εξοπλισμός αιθουσών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού Δήμου Ιεράπετρας», «Αναβάθμιση οπτικοακουστικής εγκατάστασης αίθουσας «Μελίνα Μερκούρη» και «Συντήρηση πράσινου κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 4. Λήψη περιοριστικών μέτρων στην Τ.Κ. Σταυροχωρίου για την θερινή αρδευτική περίοδο 2018 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς & Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για την πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) –Νέα Φάση» (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 6. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 7. Διαγραφή τελών ύδρευσης αποχέτευσης λόγω λαθών της Υπηρεσίας (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 8. Έγκριση «Μελέτης αντικατάστασης τμήματος εξωτερικού υδραγωγείου Δήμου Ιεράπετρας από πηγές Σαρακίνας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 9. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 10. Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού για το έργο «Ανακαίνιση Γηροκομείου Ιεράπετρας», έγκριση Μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 11. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων από την Περιφέρεια Κρήτης και τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2018 για τα υποέργα: «Βελτίωση δημοτικού κτιρίου στην Πλατεία Κανουπάκη», «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Μύρτου» και έγκριση Μελετών (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 12. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας για την ανάδειξη της Χρυσής (Γαϊδουρονήσι) και την τουριστική προβολή της Ιεράπετρας» για ένταξη στο ΕΠ «ΚΡΗΤΗ», Άξονας Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης», Δράση 2.c.1 «Ενίσχυση εφαρμογών στον τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού (τομέων της RIS3Crete)» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 13. Προμήθεια μηχανημάτων έργου & συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 14. Επιχορήγηση ΚΠΕ Ιεράπετρας-Νεάπολης (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) για την Πράξη «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 16. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη δικτύων αποχέτευσης και εγκατάστασης καθαρισμού λυμάτων Δήμου Μακρύ Γιαλού» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 17. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επείγουσες εργασίες προστασίας αλιευτικού καταφυγίου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση νεκροταφείων Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 19. Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Αγροτικών Θεμάτων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 20. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου του Δήμου σε εθελοντή κτηνίατρο για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Εισηγητής: Αργύριος Πανταζής).
 21. Σημειακές τροποποιήσεις του Γ.Π.Σ. Ιεράπετρας και ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Μακρύ Γιαλού  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 22. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του μη λειτουργούντος δημοτικού σχολείου Σταυρού, στον Πολιτιστικό –Εξωραϊστικό Σύλλογο Σταυρού (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 23. Παραχώρηση του μη λειτουργούντος δημοτικού σχολείου Μακρυλιάς στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μακρυλιάς για την πραγματοποίηση εκδήλωσης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 24. Παραχώρηση του μη λειτουργούντος Δημοτικού Σχολείου Μεσελέρων στο Φιλοδασικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσελέρων για πραγματοποίηση εκδήλωσης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 25. Παραχώρηση της χρήσης του μη λειτουργούντος Δημοτικού Σχολείου Βασιλικής, στο Μορφωτικό και Ψυχαγωγικό Σύλλογο Βασιλικής, για πραγματοποίηση εκδήλωσης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 26. Τροποποίηση της με αρ.128/2014 απόφασης Δ.Σ., που αφορά σε παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στη θέση Κάτω Βρύση Ανατολής στον Πολιτιστικό & Φυσιολατρικό Σύλλογο Ανατολής (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 27. Τροποποίηση της με αρ. 114/2014 απόφασης Δ.Σ., που αφορά σε παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου (γηπέδου) στο Μορφωτικό Σύλλογο Κεντριού (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 28. Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

Ηλίας Νταραράς