ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.:

Σ. Δαγαλάκη Τηλ. :  28423-40365
Ε. Προιστάκη Τηλ. : 28423-40366
Ιεράπετρα 17-05-2018
Αριθμός πρωτ.: 5394

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο
Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

1. Ασπραδάκη Γεώργιο14. Μαχαιρά Μιχαήλ
2. Βιαννιτάκη Μιχαήλ15. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
3. Βλάσση Ελένη16. Πανταζή Αργύριο
4. Βρυγιωνάκη  Εμμανουήλ17. Παπαδοπετράκη Ανδρέα
5. Ζερβάκη Εμμανουήλ18. Πετρά Αντώνιο
6. Κορνάρο Χαράλαμπο19. Προϊστάκη Γεώργιο
7. Κοτσιφάκη Μαρία20. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
8. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο21. Σουραβλή Χριστόφορο
9. Λιανάκη Γεώργιο22. Σπυριδάκη  Μιχαήλ
10. Λουτσέτη Εμμανουήλ23. Τζιρβελάκη Ιωάννη
11. Μαστοράκη Γεώργιο24. Φραγκούλη   Εμμανουήλ
12. Μαστοράκη   Πέτρο25. Χανιωτάκη Νικόλαο
13. Μαχαιρά Ιάκωβο26. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Γ. Προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Κοκολάκη – Περακάκη Ευπραξία, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δ. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ.:

1. Αλεξάκη Εμμανουήλ (Ρίζας)11. Πιτροπάκη Νικόλαο (Σχινοκαψάλων)
2. Γερακιανάκη Εμμανουήλ (Ανατολής)12. Ραπάνη Γεώργιο (Παχ. Άμμου)
3. Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ (Μουρνιών)13. Ρεμεδιάκη Ιωάννη (Καβουσίου)
4. Δασκαλάκη Ιωάννη (Γδοχίων)14. Σακκαδάκη- Μπαχλιτζανάκη Μαρία (Αγ. Ιωάννη)
5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου)15. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
6. Κουρμουλάκη   Εμμανουήλ (Ορεινού)16. Σουργιαδάκη Ιωάννη (Κ. Χωριού)
7. Λαμπράκη   Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου)17. Στεφανάκη Σταύρο (Αγ. Στεφάνου)
8. Μαστοράκη Εμμανουήλ (Μακρυλιάς)18. Ταυλάκη Γεώργιο (Μύθων)
9. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου)19. Τσακιράκη Γεώργιο (Μαλών)
10. Πετσαγγουράκη Αιμίλιο (Χριστού)20. Ψυλλινάκη- Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)

 

Σας προσκαλούμε, στις 21 Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάστασης του Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 2. Παραχώρηση τάφου τιμής ένεκεν (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 3. Παραχώρηση οικογενειακών τάφων (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 4. Έγκριση διοργάνωσης, υπό την αιγίδα του Δήμου Συνεδρίου που αφορά καλές πρακτικές ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράπετρας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 5. Έγκριση διοργάνωσης επιμορφωτικής, ενημερωτικής ομιλίας, υπό την αιγίδα του Δήμου, με θέμα «Έλεγχος και διαχείριση του στρες με την Προηγμένη Ομοιοπαθητική, μια Εφαρμογή για τους Ιατρούς όλων των Ειδικοτήτων» (Εισηγητής: Αντώνιος Πετράς).
 6. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (master plan) Δήμου Ιεράπετρας» για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π) «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη», «Δράση 6.b.7: Σύνταξη – Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης και Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 8. Αποδοχή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης και τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για την εκτέλεση του έργου «Προπονητήριο Ιεράπετρας» (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 9. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018   (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 10. Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών παιδικών χαρών (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 11. Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 12. Υποβολή πρότασης για ένταξης της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Ιεράπετρας «Μάρκος Φωνιαδάκης» στο ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων – Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης ΑΠΕ σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 13. Έγκριση αναμόρφωσης προτεινόμενων ενδεικτικών έργων Δήμου Ιεράπετρας για την επανυποβολή της πρότασης Στρατηγικής ΟΧΕ/ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ από τον συντονιστή φορέα (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 14. Λήψη περιοριστικών μέτρων άρδευσης στην Τ.Κ. Σταυροχωρίου, για τη θερινή αρδευτική περίοδο 2018 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 15. Συμμετοχή του Δήμου Ιεράπετρας στο Πρόγραμμα Παροχής Κοινωφελούς εργασίας για ανηλίκους (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 16. Έγκριση πρόσληψης τέκνου υπαλλήλου αποβιώσαντος κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη).
 17. Γνωμοδότηση για το χαρακτηρισμό της οδού που συνδέει τον οικισμό Καβουσίου με την παραλία του Θόλου και τις πηγές της Μαλαύρας της Τ.Κ. Καβουσίου Δ.Ιεράπετρας, ως κύριας και μοναδικής (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης) .
 18. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου του Δήμου σε εθελοντές κτηνίατρους για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Εισηγητής: Αργύριος Πανταζής).
 19. Συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση Τ.Κ. Παχείας Άμμου (Β΄ φάση)» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ιεράπετρας (οικ. Μαλλών) (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης).
 21. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 22. Έγκριση απολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 23. Διαγραφή τελών ύδρευσης ΔΕ Μακρὐ Γιαλού, λόγω λάθους της Υπηρεσίας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 24. Διαγραφή τελών άρδευσης Δ.Ε Ιεράπετρας  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
 25. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

Ηλίας Νταραράς