ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.:

Σ. Δαγαλάκη Τηλ. :  28423-40365
Ε. Προιστάκη Τηλ. : 28423-40366
Ιεράπετρα 16-11- 2016
Αριθμός πρωτ.: 13146

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο
Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

1. Ασπραδάκη Γεώργιο 14. Μαχαιρά Μιχαήλ
2. Βιαννιτάκη Μιχαήλ 15. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
3. Βλάσση Ελένη 16. Νταραρά Ηλία
4. Βρυγιωνάκη  Εμμανουήλ 17. Πανταζή Αργύριο
5. Ζερβάκη Εμμανουήλ 18. Παπαδοπετράκη Ανδρέα
6. Κορνάρο Χαράλαμπο 19. Πετρά Αντώνιο
7. Κοτσιφάκη Μαρία 20. Προϊστάκη Γεώργιο
8. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο 21. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
9. Λιανάκη Γεώργιο 22. Σουραβλή Χριστόφορο
10. Λουτσέτη Εμμανουήλ 23. Σπυριδάκη Μιχαήλ
11. Μαστοράκη Γεώργιο 24. Φραγκούλη   Εμμανουήλ
12. Μαστοράκη   Πέτρο 25. Χανιωτάκης Νικόλαος
13. Μαχαιρά Ιάκωβο 26. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Γ. Προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Κοκολάκη- Περακάκη Ευπραξία, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δ. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ.:

1. Αλεξάκη Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Πιτροπάκη Νικόλαο (Σχινοκαψάλων)
2. Γερακιανάκη Εμμανουήλ (Ανατολής) 12. Ραπάνη Γεώργιο (Παχ. Άμμου)
3. Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ (Μουρνιών) 13. Ρεμεδιάκη Ιωάννη (Καβουσίου)
4. Δασκαλάκη Ιωάννη (Γδοχίων) 14. Σακκαδάκη- Μπαχλιτζανάκη Μαρία (Αγ. Ιωάννη)
5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου) 15. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
6. Κουρμουλάκη   Εμμανουήλ (Ορεινού) 16. Σουργιαδάκη Ιωάννη (Κ. Χωριού)
7. Λαμπράκη   Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου) 17. Στεφανάκη Σταύρο (Αγ. Στεφάνου)
8. Μαστοράκη Εμμανουήλ (Μακρυλιάς) 18. Ταυλάκη Γεώργιο (Μύθων)
9. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου) 19. Τσακιράκη Γεώργιο (Μαλών)
10. Πετσαγγουράκη Αιμίλιο (Χριστού) 20. Ψυλλινάκη- Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)

Σας προσκαλούμε, στις 21 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2016 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης).
 2. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής:  Μιχ. Σπυριδάκης).
 3. Τροποποίηση της με αρ. 208/2008 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στον Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής:  Χαρ. Κορνάρος).
 4. Έγκριση δαπανών (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης).
 5. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς).
 6. Αποδοχή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης και έγκριση Μελετών για την εκτέλεση των υποέργων «Συμπληρωματικές εργασίες ασφαλτοστρώσεως δρόμων Δήμου Ιεράπετρας» και «Προμήθεια ασφάλτου για την αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Ιεράπετρας με μηχανήματα του Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης).
 7. Εκδήλωση ενδιαφέροντος του Δήμου Ιεράπετρας στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για αντικατάσταση δημοτικού φωτισμού (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης).
 8. Έγκριση 5ου (Τελικού Τακτοποιητικού) ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Ιεράπετρας»    (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης).
 9. Αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση δρόμου Ρίζα-Καρύδι» και έγκριση 1ου ΑΠΕ (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης).
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Γρα-Λυγιάς» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης).
 11. Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης).
 12. Χορήγηση παράτασης του έργου «Ανάπλαση οικισμού Καβουσίου» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης).
 13. Διαγραφή τελών ύδρευσης-άρδευσης, λόγω λαθών της Υπηρεσίας (Εισηγητής: Χαρ. Κορνάρος).
 14. Μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 15. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης).

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

Ιωάννης Τζιρβελάκης