ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.: Σ. Δαγαλάκη
Τηλ. : 28423-40325
Ιεράπετρα 23-12- 2015
Αριθμός πρωτ.: 16305

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο
Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

1. Ασπραδάκη Γεώργιο 14. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
2. Βλάσση Ελένη 15. Νταραρά Ηλία
3. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ 16. Πανταζή   Αργύριο
4. Γερακιανάκη Εμμανουήλ 17. Παπαδοπετράκη   Ανδρέα
5. Ζερβάκη Εμμανουήλ 18. Πετρά Αντώνιο
6. Κορνάρο Χαράλαμπο 19. Προϊστάκη     Γεώργιο
7. Κοτσιφάκη Μαρία 20. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
8. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο 21. Σουραβλή Χριστόφορο
9. Λιανάκη Γεώργιο 22. Σουργιαδάκη Αικατερίνη
10. Λουτσέτη Εμμανουήλ 23. Σπυριδάκη Μιχαήλ
11. Μαστοράκη Γεώργιο 24. Φραγκούλη   Εμμανουήλ
12. Μαστοράκη   Πέτρο 25. Χανιωτάκης Νικόλαος
13. Μαχαιρά Μιχαήλ 26. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Γ. Προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Κοκολάκη- Περακάκη Ευπραξία, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Δ. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ.:

1. Αλεξάκη Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Πιτροπάκη Νικόλαο (Σχινοκαψάλων)
2. Γερακιανάκη Εμμανουήλ (Ανατολής) 12. Ραπάνη Γεώργιο (Παχ. Άμμου)
3. Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ (Μουρνιών) 13. Ρεμεδιάκη Ιωάννη (Καβουσίου)
4. Δασκαλάκη Ιωάννη (Γδοχίων) 14. Σακκαδάκη- Μπαχλιτζανάκη Μαρία (Αγ. Ιωάννη)
5. Ζουμπουλάκη Ιωάννη (Σταυροχωρίου) 15. Σκουλούδη Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
6. Κουρμουλάκη   Εμμανουήλ (Ορεινού) 16. Σουργιαδάκη Ιωάννη (Κ. Χωριού)
7. Λαμπράκη   Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου) 17. Στεφανάκη Σταύρο (Αγ. Στεφάνου)
8. Μαστοράκη Εμμανουήλ (Μακρυλιάς) 18. Ταυλάκη Γεώργιο (Μύθων)
9. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου) 19. Τσακιράκη Γεώργιο (Μαλών)
10. Πετσαγγουράκη Αιμίλιο (Χριστού) 20. Ψυλλινάκη- Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)

Σας προσκαλούμε στις 28 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2015 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 2. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών έτους 2015 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 3. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών έτους 2016 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 4. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)
 5. Πρόγραμμα δακοκτονίας 2016 (Εισηγητής: Ανδρ. Παπαδοπετράκης)
 6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Τεχνικού στην είσοδο οικισμού Σταυροχωρίου» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αρδευτικές δεξαμενές Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ιεράπετρας»   (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή ποδηλατόδρομου και διαμόρφωση πεζοδρόμου, περιοχής νέου σχεδίου πόλεως Ιεράπετρας (στην Οδό Παπανδρέου από Μ. Αλεξάνδρου έως Ρ. Κουνδούρου)»   (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δεξαμενών και προστασία πηγών ύδρευσης» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ιεράπετρας (οικ. Μαλλών)» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 11. Ορισμός μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης Τ.Δ. Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)
 12. Ορισμός μελών επιτροπής διαπίστωσης ζημιών, προμήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών, συντήρησης και επισκευής οχημάτων Δήμου έτους 2016   (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 13. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2015 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 14. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2016 (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 15. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και έγκριση δαπανών μετακινήσεων (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
 16. Τροποποίηση Σύμβασης συνεργασίας με την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. ( Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.), για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας (Εισηγητής: Αργ. Πανταζής)
 17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της «Εργασίας μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου»  (Εισηγητής: Αργ. Πανταζής)
 18. Εξέταση αίτησης παραίτησης του Προέδρου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 19. Τροποποίηση της με αρ. 207/2014 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στον Ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 20. Κοπή δέντρων   (Εισηγητής: Χαρ. Κορνάρος)
 21. Πρόταση για δημιουργία διαδημοτικού καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς ( Εισηγητής: Ανδρ. Παπαδοπετράκης)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ιωάννης Τζιρβελάκης