ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Πληροφ.: Σ. ΔαγαλάκηΤηλ.      :  28423-40325
Ιεράπετρα    13-08- 2015Αριθμός πρωτ.:  10207

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο

Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

1.  Ασπραδάκη  Γεώργιο 14. Μπαλοθιάρη  Κωνσταντίνο
2.  Βλάσση Ελένη 15. Μυλωνά- Μαμαντοπούλου Ειρήνη
3.  Βρυγιωνάκη  Εμμανουήλ 16. Νταραρά Ηλία
4.  Γερακιανάκη  Εμμανουήλ 17. Πανταζή   Αργύριο
5.  Ζερβάκη  Εμμανουήλ 18. Παπαδοπετράκη  Ανδρέα
6.  Κορνάρο  Χαράλαμπο 19. Πετρά  Αντώνιο
7.  Κοτσιφάκη Μαρία 20. Προϊστάκη   Γεώργιο
8.  Κουγιουμουτζάκη  Γεώργιο 21. Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη Μαρία
9.  Λιανάκη  Γεώργιο 22. Σουραβλή Χριστόφορο
10. Λουτσέτη  Εμμανουήλ 23. Σουργιαδάκη Αικατερίνη
11. Μαστοράκη  Γεώργιο 24. Σπυριδάκη  Μιχαήλ
12. Μαστοράκη   Πέτρο 25. Φραγκούλη  Εμμανουήλ
13. Μαχαιρά  Μιχαήλ 26. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα

Γ. Προς την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Κοκολάκη- Περακάκη Ευπραξία, με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Δ. Προς τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων κ.κ.:

1.  Αλεξάκη  Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Πιτροπάκη  Νικόλαο (Σχινοκαψάλων)
2.  Γερακιανάκη Εμμανουήλ (Ανατολής) 12. Ραπάνη  Γεώργιο (Παχ. Άμμου)
3.  Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ (Μουρνιών) 13. Ρεμεδιάκη  Ιωάννη (Καβουσίου)
4.  Δασκαλάκη Ιωάννη (Γδοχίων) 14. Σακκαδάκη- Μπαχλιτζανάκη Μαρία  (Αγ. Ιωάννη)
5.  Ζουμπουλάκη  Ιωάννη (Σταυροχωρίου) 15. Σκουλούδη  Εμμανουήλ (Μεσελέρων)
6.  Κουρμουλάκη  Εμμανουήλ (Ορεινού) 16. Σουργιαδάκη  Ιωάννη (Κ. Χωριού)
7.  Λαμπράκη  Κωνσταντίνο (Μεταξοχωρίου) 17. Στεφανάκη  Σταύρο (Αγ. Στεφάνου)
8.  Μαστοράκη Εμμανουήλ (Μακρυλιάς) 18. Ταυλάκη  Γεώργιο (Μύθων)
9.  Παντελάκη  Αλέξανδρο (Μύρτου) 19. Τσακιράκη  Γεώργιο (Μαλών)
10. Πετσαγγουράκη  Αιμίλιο (Χριστού) 20. Ψυλλινάκη- Μπιλανάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)

Σας προσκαλούμε στις  18 Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00, σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

  1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας «Πρόσβαση ΑΜΕΑ στις περιαστικές ακτές της Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
  1. Κήρυξη ως έκπτωτου, του αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» (Εισηγητής: Εμμ. Φραγκούλης)
  1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τελικού-Τακτοποιητικού) του έργου «Ανάδειξη οικισμού πάνω Σύμης» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

 

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τζιρβελάκης

 

Κοινοποίηση:

Α. Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου :

  1. κ. Προϊστάκη Μιχαήλ
  2. κ. Περάκη Αναστασία
  3. κ. Γιαννάκη – Πολίτη Φωτεινή

Β. Περιφερειακούς  Συμβούλους :

  1. κ. Γουλιδάκη  Ιωάννη
  2. κ. Δασκαλάκη Νικόλαο

Γ. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης