ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 31 (3ος όροφος)
Τ.Κ.  72200
Τηλ.: 2842340346 (εσωτ. 346)
Πληροφορίες: Θεονύμφη Τσικαλουδάκη
e-mail. dimkier@0448.syzefxis.gov.gr.

Ιεράπετρα 23-02-2017
Αρ. Πρωτ. 21

ΠΡΟΣ:   κκ. Αγγελάκη Γεώργιο
Γαϊτανάκη Νικόλαο
Δρακάκη–Καναβάκη Κηρυκούλα
Καββουσανάκη Γεώργιο
Κανουπάκη Ευθυμία
Μπαλαντινάκη Εμμανουήλ
Ξανθάκη – Σιγανού Καλλιόπη
Παπαγεωργίου Μιχαήλ
Παπαδάκη Μιχαήλ
Περακάκη Αικατερίνη

ΘΕΜΑ: Αναβολή συνεδρίασης της Δ.Κ. Ιεράπετρας

Σας γνωρίζουμε ότι η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας για αύριο 24/02/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, αναβάλλεται λόγω των εξελίξεων αναφορικά με το θέμα του ΤΕΙ Ιεράπετρας.

Η Πρόεδρος

Ευπραξία Κοκολάκη-Περακάκη