ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Κανουπάκη
Τ.Κ. : 72 200, Ιεράπετρα
Fax : 2842090002
Τηλέφωνο : 2842090008
Πληροφορίες: Δεδελετάκη Δέσποινα

Ιεράπετρα: 16/10/2015
Αριθ. Πρωτ.: 13112

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου, σύμφωνα με την 341/2014 Απόφαση Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση την 26η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε το θέμα: ‘’Στρατηγικός σχεδιασμός Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ιεράπετρας 2014-2019’’.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

Θεοδόσης Καλαντζάκης

Δήμαρχος Ιεράπετρας