Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Ιεράπετρας στις 10-10-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
Γραμ.Υποστήριξη : κ.Λιοντάκη Δέσποινα,
Τηλ 28423 40342  – fax 28420 23999 – dliontaki@0448.syzefxis.gov.gr
Ομηρείας 8 – Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
Ιεράπετρα 04.10.2013
Αρ. Πρωτ 13896

 

Πρόσκληση (No 13896/04-10-2013) για συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Ιεράπετρας στις 010-10-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου (παραπλεύρως γραφείου Δημάρχου),για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο:  Καινοτόμες δράσεις προώθησης της ισότητας των φύλων στο Δήμο Ιεράπετρας

 

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότηταςspiliaroti-olga

Σπηλιαρώτη Ολγα

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτηση

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr