ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Ιεράπετρα 03/11/2023
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                                                 Αρ. πρωτ.18868
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη
Τηλέφωνο: (28423) 40361
E-mail: n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

 

                                                                   ΠΡΟΣ:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                                                      ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ρουμελιωτάκη                                                                                           Μαρία Παπαδάκη Νεκτάριο
Ασπραδάκη Γεώργιο                                                                                 Σαραντώνη Ιωάννη
Αστροπεκάκη Κων/νο
Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ
Προϊστάκη Γεώργιο                                                                                 Κοινοποίηση
Πανταζή Αργύρη                                                                                      Γραφείο Δημάρχου

 

Θέμα: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

            Σας προσκαλούμε στις 07/11/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:15 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :

1.  Έγκριση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) του Δήμου Ιεράπετρας  (Εισηγητής : Γιώργος Ασπραδάκης)

 

                              Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

                          Θεοδόσιος Καλαντζάκης