ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                         

Ταχ.Δ/νση:      Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη

Τηλέφωνο:     (28423) 40361

      E-mail:   n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα 19/05/2023

Αρ. πρωτ.:6454

                       

               ΠΡΟΣ:

  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ρουμελιωτάκη Μαρία

Ασπραδάκη Γεώργιο

Αστροπεκάκη Κων/νο

Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ

Προϊστάκη Γεώργιο

Πανταζή  Αργύρη

 

 

 

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                               

Παπαδάκη Νεκτάριο

Σαραντώνη Ιωάννη

 

 

    Κοινοποίηση

Γραφείο Δημάρχου

 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Σας προσκαλούμε στις 23/05/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :

1. Κατάργηση ή μη θέσεως περιπτέρου επί της οδού  Κόρακα  μπροστά στο κτίριο  ΕΛΤΑ της κ. Μουστακάκη Σοφίας».

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Θεοδόσιος Καλαντζάκης