ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Ομηρείας 08
Πληροφορίες: Μαλλιωτάκη Καλλιόπη
Τηλ.:2842340314
email:renaplagera@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα: 19.10.2017
Αριθ. πρωτ.: 11078
ΠΡΟΣ:
1. κ. Δήμαρχο Ιεράπετρα

2. Τα μέλη της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
-Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου
-Βλάση Ελένη του Φιλιπ.
-Χατζημαρκάκη Χρύσα του Κων/νου
-Παπαδάκηs  Μιχαήλ του Γεωρ.
-Καπαράκη Δέσποινα
-Γεωργαλάκης Μανώλης
-Μεταξάκης Γιάννης
-Μαυράκηs Γεώργιοs
-Αθάνατος Νίκος
-Μπινιχάκης Βαγγέλης
-Μαντάλα Δώρα
-Βαρδάκης Γεώργιος
-Σακαδάκη – Μπαχλιτζανάκη Μαρία του Μιχαήλ
-Ρεμεδιάκης Ιωάννης
-Παντελάκης Αλέξανδρος
-Ραπάνης Γεώργιος
-Stromsholm Gunnar
-Βολυράκηs  Μιχαήλ
-Γιακουμάκης Κωνσταντίνος
-Προϊστάκης Εμμανουήλ
-Καπετανάκης Μανώλης
-Χασάπη – Φρονιμάκη Κυριακή

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού»

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 στις 13.30, στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων των Επιτροπών του Δήμου Ιεράπετρας (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου Μελίνα Μερκούρη), επί της οδού Δημοκρατίας 31 (1ος όροφος ), με θέμα:

  1. Δημιουργία Δημοτικού Τουριστικού οδηγού (κατάθεση προτάσεων και απόψεων).

Παρακαλείσθε σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παραβρεθείτε, να ενημερώσετε τους αναπληρωματικούς σας.

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος &
Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού
ΠΑΝΤΑΖΗΣ  Θ. ΑΡΓΥΡΗΣ