ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Ομηρείας 08
Πληροφορίες: Ειρ. Πλαγερά
Τηλ.:2842340300
email:renaplagera@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα 21-08-2015
Αριθ. πρωτ.:  10527
ΠΡΟΣ:
1. κ. Δήμαρχο Ιεράπετρα
2. Τα μέλη τηςΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
–          Παπαδοπετράκηs Ανδρέαs
–          Μπαλοθιάρηs Κωνσταντίνοs
–          Μαντάλα Δώρα
–          Παπαδάκηs Μιχαήλ
–          Παπαϊωάννου Απόστολος
–          Stromsholm Gunnar
–          Βολυράκηs Μιχαήλ
–          Μαυράκηs Γεώργιοs
–          Γεωργαλάκηs Εμμανουήλ
–           Αντωνάκη Μαρία

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού»

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  26  Αυγούστου 2015 και ώρα 13.00  στην αίθουσα συσκέψεων Δημαρχείου  ( πλησίον Γραφείο Δημάρχου ), με θέματα:

  1. Οργάνωση εκδηλώσεων για την παγκόσμια ημέρα τουρισμού έτους 2015.  

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ