ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Ομηρείας 08
Πληροφορίες: Ειρ. Πλαγερά
Τηλ.:2842340373
email:renaplagera@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα: 26 / 05 / 2016
Αριθ. πρωτ.: 5503
ΠΡΟΣ:
1. κ. Δήμαρχο Ιεράπετρα

2. Τα μέλη της ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
-Stromsholm Gunnar
-Αθάνατος Ιωάννης
-Βλάσση Ελένη
-Βολυράκηs Μιχαήλ
-Γεωργαλάκηs Εμμανουήλ
-Καπετανάκης Εμμανουήλ
-Μαντάλα Δώρα
-Μαυράκηs Γεώργιοs
-Μεταξάκης Ιωάννης
-Μπινιχάκης Βαγγέλης
-Παπαδάκηs Μιχαήλ
-Παπαδοπετράκηs Ανδρέαs

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού»

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού, που θα πραγματοποιηθεί τη  Τρίτη 31 Μαΐου 2016 στις 14.00, στη αίθουσα συνεδριάσεων  του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας, επί της οδού Δημοκρατίας 31 (2ος όροφος ), με θέμα:

  • Πρόγραμμα καλοκαιρινών εκδηλώσεων σε συνεργασία με Ν. Π. Δ. Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α»
  • Οικονομική Προσφορά για συμμετοχή σε ηλεκτρονική έκδοση e-tourismus.gr
  • Δημιουργία και ορισμός μελών της επιτροπής λογ/σμών στα social media για την τουριστικη προβολή του Δήμου Ιεράπετρας
  • Πρόταση συνεργασίας Autotriti TOURING

Με εντολή Δημάρχου

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ