ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ιεράπετρα   21-5-2015

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                              Αρ.πρωτ.:   6086                              

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ            

ΤΟΥ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                                              

ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ                                    

Προς:Μέλη επιτροπής:

  1. Σπυριδάκη Μιχαήλ
  2. Πιτικάκη Ιωάννη
  3. Μαρινοπούλου Μαρία
  4. Κασοτάκη Νεκταρία

 

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της επιτροπής, τη Δευτέρα  25-5-2015 και ώρα 13.00 στην  αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται δίπλα στο Γραφείο του Δημάρχου, στο κεντρικό κτίριο του Δημαρχείου Ιεράπετρας,  με θέμα «το πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου».

 Ο πρόεδρος της επιτροπής

Παπαδοπετράκης Ανδρέας