ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  Ιεράπετρα 08/09/2023
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31                                                  Αριθμ. πρωτ. 12133
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Τσικαλουδάκη Θεονύμφη
Τηλέφωνο: (28423) 40361
E-mail: n.tsikaloudaki@0448.syzefxis.gov.gr

                                                       ΠΡΟΣ
Τακτικά Μέλη                                                                       Αναπληρωματικά μέλη
Χατζημαρκάκη Χρυσούλα                                                       Αστροπεκάκη Κων/νο
Ασπραδάκη Γεώργιο                                                              Μπινιχάκη Ευάγγελο
Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ                                                         Πετρά Αντώνιο
Μαστοράκη Πέτρο
Kουγιουμουτζάκη Γεώργιο
Πανταζή Αργύρη

Σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλώ να ενημερώστε τον αναπληρωτή σας.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

                Σας προσκαλούμε στις 12/09/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1 Προσφυγή στη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής σύμβασης  για την προμήθεια με τίτλο «Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου Λασιθίου».(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
2 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για πάγια προκαταβολή Προέδρων Κοινοτήτων. (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
3 Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και της Αντιδημάρχου Χατζημαρκάκη Χρυσούλας στην Αθήνα για την τελετή βράβευσης του Δήμου μας στον διαγωνισμό βραβείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Ιεράπετρας και επισκέψεις σε Υπουργεία για θέματα που αφορούν τον Δήμο μας.(Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης