ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ιεράπετρα 26-11-2018

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ            

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          Aρ.πρωτ:13988

Ταχ.Δ/νση:            Δημοκρατίας 31

Ταχ.Κώδικας:    72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες:    Μαριδάκη Αρετή

Τηλέφωνο:          (28423) 40361

Fax:                       (28420) 23999

E-mail:   amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

         ΠΡΟΣ

Τακτικά μέλη

Λουτσέτη Εμμανουήλ

Ασπραδάκη Γεώργιο

Σουραβλή Χριστόφορο

Χατζημαρκάκη Χρύσα

Μαχαιρά Μιχαήλ

Βιαννιτάκη Μιχαήλ

 
Αναπληρωματικά μέλη

Βρυγιωνάκη Εμμαν.

Παπαδοπετράκη Ανδρέα

Κοτσιφάκη Μαρία

 
 ΚΟΙΝ.κ.κ. Αντιδημάρχους

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια    συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα από το γραφείο Δημάρχου) στον 3ο όροφο  την 30η  του μηνός  Noεμβρίου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 8.30  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Συνημμένα:Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

Θέματα  ημερήσιας διάταξης

 

1ο Θέμα::΄Εγκριση παρακολούθησης και μετακίνησης δημοτικών υπαλλήλων για παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης

 Εισηγητής :Περάκη Αναστασία

 

 2ο Θέμα:΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και Αντικατάσταση δημοτικού φωτισμού Ιεράπετρας

Εισηγητής Μαρία Πετράκη-Μάνος Λουτσέτης

 

3ο Θέμα:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη Βελτίωση Σχολικού Κλειστού Γυμναστηρίου Ιεράπετρας(έλεγχος δικ/κών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών)

Εισηγητής:Μάνος Λουτσέτης

 

4ο Θέμα:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τηνεκτέλεση του έργου  «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Μύρτου»

Εισηγητής: Μάνος Λουτσέτης

5ο Θέμα:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Ανακαίνιση γηροκομείου Ιεράπετρας

Εισηγητής: Μάνος Λουτσέτης

 

6o θέμα: Κατάρτιση  του ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ)του Δήμου Ιεράπετρας και των Νομικών προσώπων  για το οικ. έτος 2019.

Εισηγητής : Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

7ο θέμα:΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού για πάγια προκαταβολή προέδρων Τοπικών κοινοτήτων

Εισηγητής : Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

8ο Θέμα:Παράταση απόδοσης λογαριασμού  για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Σκίνος Καλαμαύκας προς οικία Μαλιωτάκη

Εισηγητής : Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

9ο θέμα:Παράταση απόδοσης λογαριασμού για τηνεπέκταση δημοτικού φωτισμού στην Παχεία ΄Αμμο

Εισηγητής : Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

10ο θέμα:Παράταση απόδοσης λογαριασμού  για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στον παραλιακό πεζόδρομο Ιεράπετρας

Εισηγητής : Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

11ο θέμα :Παράταση  απόδοσης λογαριασμού για την επέκταση δημοτικού φωτισμού στο δρόμο προς το ΣΜΑ.

Εισηγητής : Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

12ο θέμα:Παράταση απόδοσης λογαριασμού για την επέκταση δημοτικού

φωτισμού σε περιοχές Δήμου  Ιεράπετρας

Εισηγητής : Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

13ο θέμα:΄Εγκριση απόδοσης λογ/σμού  για προνοιακά επιδόματα διμήνου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2018 ».

Εισηγητής Μαρίνα Φανουράκη-Χρύσα Χατζημαρκάκη

14ο Θέμα :΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση πρόσβασης στην περιοχή  «Αναδασμός» Παχείας Άμμου-Καβουσίου»

Εισηγητής :Μάνος Λουτσέτης

 

15ο Θέμα:Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας  για την Κατασκευή υδρευτικής γεώτρησης Δήμου Ιεράπετρας ΤΚ Ανατολή θέση Λιβάδια»

Εισηγητής Μάνος Λουτσέτης

 

16ο Θέμα : Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας  για την Κατασκευή ερευνητικής υδρευτικής γεώτρησης Δήμου Ιεράπετρας ΤΚ Καβουσίου θέση

Νεράιδες»

Εισηγητής Μάνος Λουτσέτης