ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40361
Fax: (28420) 23999
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Σουραβλή Χριστόφορο
Χατζημαρκάκη Χρύσα
Προϊστάκη Γεώργιο
Μαχαιρά Μιχαήλ

Ιεράπετρα 1-09-2017
Aρ.πρωτ: 9459

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 5η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα  Τρίτη και ώρα 8.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: ‘Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή προέδρων ΤΚ   Ιεράπετρας.

Θέμα 2ο: Ψήφιση – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Θέμα 3ο: Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων.

Θέμα 4ο:΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού  για τη χορήγηση νέας παροχής στο αντλιοστάσιο λυμάτων στον οικισμό Καλογέροι.

Θέμα 5ο: Ορισμός  υπαλλήλων για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για προνοιακά επιδόματα διμήνου Ιουλίου -Αυγούστου 2017.

Θέμα  6ο: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την προμήθεια υλικών για την επισκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης.

Θέμα 7ο: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την προμήθεια υλικών άρδευσης για την αποκατάσταση ζημιών από την πυρκαγιά στην ΤΚ Μαλών.

Θέμα 8ο: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων ΔΕ Μακρύ Γιαλού».

Θέμα 9ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση νεκροταφείων Ιεράπετρας».

Θέμα 10ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τηεκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου».

Θέμα 11ο: Eκ νέου συζήτηση για την άσκηση ή μη  έφεσης κατά της 169/2016 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου.

Θέμα 12ο : Εκ νέου συζήτηση για την άσκηση ή μη  έφεσης κατά της 180/2016 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου.

Θέμα 13ο: Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου Εμμανουήλ Παπαδάκη του Ανδρέα στην ΤΚ  Καβουσίου.