ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: Μαριδάκη Αρετή
Τηλέφωνο: (28423) 40361
Fax: (28420) 23999
E-mail: amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Μαστοράκη Γεώργιο
Σπυριδάκη Μιχαήλ
Χατζημαρκάκη Χρύσα
Προϊστάκη Γεώργιο
Μαχαιρά Μιχαήλ

Ιεράπετρα 29-09-2016
Aρ.πρωτ: 10748

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο  την 5η  του μηνός Οκτωβρίου έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 

Θέμα 1ο : Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Ιεράπετρας έτους 2017.

Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικών  δημοπρασίας  για την συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης (μίσθωση χωμ μηχανημάτων)

Θέμα 3ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού  293,07€ για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Ιεράπετρα(πλατεία Κανουπάκη)

Θέμα 4ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.026,73€ για επέκταση δημ. φωτισμού  στην Ιεράπετρας(Ανδρέα Παπανδρέου).

Θέμα 5ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού  335,26€  για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Ιεράπετρα(Μάνου Κατράκη).

Θέμα 6ο: Ψήφιση πίστωσης ποσού 335,26€ για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Ιεράπετρα(Ι.Ρίτσου και Μ. Αλεξάνδρου)