ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ιεράπετρα 31 -7-2015

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                  Aρ.πρωτ:9661

Ταχ.Δ/νση:Δημοκρατίας 31 3ος όροφοςΤαχ.Κώδικας:    72200 Ιεράπετρα

Πληροφορίες:    Μαριδάκη Αρετή

Τηλέφωνο:         (28423) 40300

Εσωτερικό 317

Fax:                      (28420) 26110

E-mail:   amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

 
 
         ΠΡΟΣ
Ασπραδάκη Γεώργιο Μαστοράκη Γεώργιο Σπυριδάκη Μιχαήλ    Χατζημαρκάκη Χρύσα Προϊστάκη ΓεώργιοΜαχαιρά Μιχαήλ
 ΚΟΙΝ.κ.κ. Αντιδημάρχους

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 4 του μηνός Aυγούστου  έτους 2015, ημέρα Τρίτη   και ώρα 8.30μ  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα: Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2014