ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(2η έπειτα από ματαίωση συνεδρίασης λόγω μη ύπαρξης απαρτίας)

 

Σας προσκαλούμε, στις 15 Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 σε τακτική συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας»  έπειτα από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση του Συμβουλίου, λόγω μη ύπαρξης απαρτίας, στην αίθουσα  συνεδριάσεων, του 1ου ορόφου, του κτιρίου, «Μελίνα Μερκούρη»  Δημοκρατίας 31, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Θέμα 1ο: Αίτηση παραχώρησης  αίθουσας πολλαπλών παραλιακού σχολικού συγκροτήματος από κα. Μπορμπουδάκη Κούλα για πραγματοποίηση  εκπαιδευτικής δράσης προσομοίωσης παλαιοντολογικής ανασκαφής για μαθητές νηπιαγωγείου και Δημοτικού.

 

Θέμα 2ο: Αίτηση παραχώρησης  αίθουσας πολλαπλών παραλιακού σχολικού συγκροτήματος από Σύλλογο Μικρασιατών για πραγματοποίηση  προβών από την θεατρική τους ομάδα.

 

Θέμα 3ο: Αίτηση παραχώρησης  αίθουσας πολλαπλών παραλιακού σχολικού συγκροτήματος από Δίκτυο αλληλεγγύης και Προώθησης Κοινωνικής Οικονομίας « ΙΣΤΟΣ» για πραγματοποίηση  προβών από την θεατρική τους ομάδα.

 

Θέμα 4ο : Αίτηση παραχώρησης  αίθουσας πολλαπλών παραλιακού σχολικού συγκροτήματος από Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Ιεράπετρας για πραγματοποίηση  της γιορτής λήξης του σχολικού έτους

 

Θέμα 5ο : Αίτημα έκτακτης επιχορήγησης Β Λυκείου για εξόφληση λογαριασμού νερού.

 

Θέμα 6ο : Αίτηση παραχώρησης  αίθουσας πολλαπλών παραλιακού σχολικού συγκροτήματος από Σύλλογο Φίλων θεάτρου Ιεράπετρας, για πραγματοποίηση  προβών από την θεατρική τους ομάδα.

 

Θέμα 7ο : Αποδοχή δωρεάς υλικού για τα εργαστήρια ηλεκτρολόγων του Εργαστηριακού Κέντρου Ιεράπετρας από την εταιρεία Power electronics control

 

 

Ο  Πρόεδρος

               

Αστροπεκάκης  Κωνσταντίνος